Sargetia II (XXXVIII) Serie noua

Coperta                                                                                Pagina titlu


STUDII, ARTICOLE, COMUNICARI

Gabriel Craciunescu,

Gavril Eugen Vacuta

O locuinta Cotofeni de la Gârla Mare, jud. Mehedinti

A Cotofeni dweling from Gârla Mare, Mehedinti County

9

Victor Sava

Topoare de cupru din colectia Complexului Muzeal Arad

Copper axe-adzes from Complexul Muzeal Arad collection

17

Nicolae Catalin Riscuta, Antoniu Tudor Marc,

Ioana Lucia Barbu,

Ioan Alexandru Barbat

Cercetari  arheologice în judetul Hunedoara pe traseul autostrazii (tronsoanele Lugoj – Deva si Orastie – Sibiu)

Archaeological researches on the highway route in Hunedoara county (sections Lugoj – Deva and Orastie – Sibiu)

53

Dorel Bondoc,

Mirela Cojoc

Some Roman figurines of Bronze from Sucidava-Celei

Câteva bronzuri figurate romane de la Sucidava-Celei

135

Constanze Höpken,

Manuel Fiedler

Ein sog. Lichthäuschen aus dem Liber Pater-Heiligtum in Sarmizegetusa

O asa-numita casuta – felinar din sanctuarul lui Liber Pater de la Sarmizegetusa

143

Mihaela Beceanu

Tratamente de stabilizare a obiectelor arheologice din bronz. Studiu de caz.

Stabilization treatments for archaeological objects made
of bronze. Case study

155

Vasile Marculet

Aspecte ale organizarii bisericesti în thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII

Aspects de l’organisation écclesiastique dans le thème
Paristrion-Paradounavon pendant les XIe-XIIe siècles

159

Daniela Iamandi

Restaurarea unui bol smaltuit din secolul al XIV-lea

La restauration d’un récipient provenant du XIV-e siècle

169

Constantin Ittu

O „catedrala de buzunar”: Cartea Orelor Caterinei de Cleves, manuscris miniat din secolul al XV-lea

A „Pocket Cathedral”: Book of Hours of Catherine de Cleves, manuscript

175

Sime Pirotici

De la Sotii Arnolfini la sotii Van Rijn – cuplul legitim în drum spre modernitate

From Arnolfini’s to Van Rijns – the legitimate couple in the road to modernity

183

Olga Serbanescu

Editii de Boethius (sec.XV-XVI) în biblioteca Muzeului National Brukenthal din Sibiu

Editions by Boethius (15th-16th century) in the Library of the Brukenthal National Museum in Sibiu

195

Sanda Marta

Et in Italia ego: peisagisti flamanzi si olandezi din colectia Muzeului National Brukenthal – secolele XVI-XVIII

Et in Italia ego: Dutch and Flemish Landscape Painters from the Brukenthal National Museum

207

Rodica Sinca

Interesele pentru lectura ale baronului Samuel von Brukenthal si cartile interzise: Index Librorum Prohibitorum

Interest for reading of the Samuel von Brukenthal and
prohibited books: Index Librorum Prohibitorum

221

Agata Chifor

Alegorii sacre în arta baroca oradeana

Allegories sacres dans l art baroque d’Oradea au XVIII-ème siècle

231

Gabriela Mircea

Doina Dreghiciu

Doua Psaltiri vechi, din colectia de la Manastirea Râmet

Two old Psalters from the collection of Râmet Monastery

247

Maria Basarab

De Imitatio Christi – o carte, reper al bibliofiliei

De Imitatio Christi – un livre, repére de bibliophilie

275

Ciprian Dragan

Dascali hunedoreni – autori de manuale scolare

Des enseignants de la région de Hunedoara – auteurs des manuels scolaires

287

Nicolae Tescula

Siebenbügisch-Deutches Wochenblatt (1868-1874), saptamânal politic al sasilor ardeleni în primii ani ai dualismului .

Siebenbürgisch – Deutsches Wochenblatt (1868-1874),
politisches Wochenblatt der siebenbürger Sachsen in den ersten Jahren des Dualismus

293

Nicolae Tescula

De la natiune la minoritate. Sasii ardeleni în a doua jumatate a secolului al XIX-lea

Von Nation zur Minderheit. Die Siebenbürger Sachsen in der zweiten Hälfte des XIX-ten Jahrhunderts

303

Delia Voina

Fotografia – o istorie interculturala

Photography – An Intercultural History

313

Ioachim Lazar

Un document inedit: Cronica bisericii greco – catholice a Sacarâmbului

Original document: the Cronicle of the Greek-Catholic church from Sacarâmb

319

Petre Din

Gândirea social-politica în publicistica lui Mihai Eminescu

The sociopolitical thinking in Eminescu’s publishing

333

Gudrun-Liane Ittu

Femeia la cumpana veacurilor al XIX-lea si al XX-lea în cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt

Women and women related issues in the daily newspaper Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt from the end of the 19th and the beginning of the 20th century

341

Maria-Cristina Plosca

Prezente culturale românesti în revista Familia (1880-1900)

Cultural links in „Familia” magazine (1880-1900)

351

Daniel I. Iancu

Colaborarea lui Nicolae Densusianu la Jahresberichte derGeschichtswissenschaft, Revista Societatii Istoricilor din Berlin

Nicolae Densusianu’s Contribution to Jahresberichte in der Geschichtswissenschaft, the Magazine of the Historians’ Society in Berlin

355

Ionela

Simona Mircea

Cartea postala ilustrata – un promotor al culturii si istoriei .

Picture postcards – a promoter of culture and history

367

Monica Stoica

Felix Ostrovschi

Revista „Revasul” sustinatoarea culturii românesti din Transilvania

Review „Ravasul” the supporters oh the Romanian culture in Transylvania

379

Gabriela MirceaSmaranda Cutean

Momente din biografia si activitatea artistica a pictorului Silviu Traian Costin (1904-1986)

Moments from the biography and artisticactivity of the painter Silviu Traian Costin (1904-1986)

389

Ovidiu-Valentin Boc

Elemente ale discursului istoric la Stefan Metes. Consideratii preliminare .

Elements of the historical discourse of Stefan Metes (1887-1977). Preliminaries

423

Simion Molnar

Personalitati ale istoriei si culturii nationale evocate în lucrarile profesorului Stefan Manciulea

Personalities of the national culture and history portrayed in Stefan Manciulea’s works

437

Dorin Giurgiu

Scoala româneasca din Transilvania în anii 1917-1918. „Zona culturala” .

Romanian School from Transylvania in 1917-1918. „The Cultural Area”

451

Gherghina Boda

Informatii de arhiva despre câteva localitati padurenesti (sec. XX)

Archival informations about several localities of Land of Woodsmen

459

Marin Pop

Activitatea organizatiei Partidului National Român din judetul Hunedoara în perioada 1919-1922.

Romanian National Party organization activity in the period 1919-1922. Hunedoara County

469

Adriana Man Szekely

Institutiile lecturii în perioada interbelica .

During the interwar period reading institutions

487

Oana Ometa

Andra Motreanu

Mistificarea academica în comunism: cazul „Stefan Gheorghiu”. Formarea intelectuala a jurnalistilor

The academic mystification in the communist epoch: the „Stefan Gheorghiu” case. Intellectual education of the journalists

501

Viorel-Gheorghe Codrea

Cartea Sfântului Parinte Papa Benedict al XVI-lea Isus din Nazaret, privita din perspectiva cercetarii istorice cu privire la Isus Cristos

Das Buch des Heiligen Vater Papst Benedikt der XVI Jesus von Nazareth, betrachtet aus der Perspektive der historischen Forschung über Jesus Christus

515

Daniela Sendroiu

Obiceiuri legate de nastere în zona Orastiei

Bräuche bei der Geburt in der Umgebung von Orastie

525

Carmina Maior

Universul spiritual din Marginimea Sibiului

The spiritual Universe of Marginimea Sibiului

531

Cristina Cristea

Interpretare sociologica a chestionarului de expozitie: „De la primele scrieri la multimedia. O scurta istorie a comunicarii si mai mult …”

Interpretation sociological a survey exhibition: “Theearly writings on multimedia. A short history of communication and more … “

543

NOTE DE LECTURA

Gabriela Mircea

Adela Herban, Maria Basarab, Gavril Todica între stiinta, istorie si cultura, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 240 pagini + 6 foi ilustratii

551

Daniel I. Iancu

 

Cosmin Budeanca, Represiunea politica în România comunista. „Garda Alba” organizatie subversiva inventatade securitatea hunedoreana, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 388 p.

555

NORME PENTRU PUBLICARE

559

Translate »