Analiza arheobotanică a unor macroresturi vegetale provenite dintr-un context arheologic descoperit la Teiuș (jud. Alba) datat în a doua vârst ă a epocii Fierului Archaeobotanical Analysis of the Macro Remains Recovered from an Archaeological Context from Teiuș (Alba County) Dated in the Late Iron Age

Translate »